Hãy áp dụng những kiến thức trên để tìm ra vị trí thích hợp nhất để treo tranh bát mã mà bạn ưng ý nhất nhé.